Dr Iwona Gębusia prelegentem podczas Międzynarodowego Forum Finansowo – Bankowego

W dniach 20-21 Listopada 2014 r.,  odbywa się VII Międzynarodowe Forum Finansowo – Bankowe poświęcone finansowo-organizacyjnym uwarunkowaniom procesów koncentracji w gospodarce w tym m.in.: szansom i zagrożeniom wynikającym z fuzji i przejęć, stanie i perspektywom konsolidacji w sektorze bankowym, finansowym skutkom koncentracji kapitału oraz standaryzacji rachunkowości w procesach globalizacji.

Jednym z prelegentów podczas wydarzenia będzie dr Iwona Gębusia, radca prawny i szef Departamentu Prawa Bankowego i Instrumentów Finansowych w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Mec. Gębusia omówi aspekty prawne procesów koncentracji w polskiej gospodarce.

Organizatorem Forum jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.