Dr Bogdan Fischer prelegentem na konferencji o bezpieczeństwie systemów informatycznych

26 kwietnia w Krakowie odbędzie się I edycja Konferencji BIN GigaCon – Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych. Do udziału w wydarzeniu zaproszony został dr Bogdan Fischer, partner z krakowskiego Oddziału Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Mecenas Fischer wystąpi z prelekcją pt. „Prawo do prywatności przy realizacji projektów informatycznych na przykładzie cloud computing”. Chałas i Wspólnicy jest jedyną kancelarią prawną zaproszoną do udziału w tym przedsięwzięciu.
Konferencja będzie okazją do podzielenia się wiedzą na temat najważniejszych zagadnień technicznych oraz prawnych, które mogą pomóc zbudować kompleksowy i niezawodny system zabezpieczający sieć i dane firmowe. Na otwartych prelekcjach można będzie dowiedzieć się, jak uniknąć włamań, awarii i utraty cennych informacji oraz jak rozsądnie inwestować w infrastrukturę IT. Będzie również okazja, by poznać najnowsze zagrożenia płynące z sieci oraz sposoby obrony przed nimi. Swoją wiedzą na temat zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów audytu bezpieczeństwa, oprogramowania i urządzeń szyfrujących, bezpieczeństwa i niezawodności systemów baz danych, systemów firewall i VPN podzieli się wielu niezależnych ekspertów. Konferencji towarzyszyć będzie również ekspozycja rozwiązań.
W wydarzeniu udział wezmą menedżerowie z branż: telekomunikacyjnej, bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, przemysłowej, administracji, służby zdrowia i edukacji. Wśród uczestników znajdą się kierownicy działów IT, administratorzy sieci i inne osoby odpowiedzialne za strategię i utrzymanie bezpieczeństwa systemów w firmie.