Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Chałas i Wspólnicy dla branży surowcowej
PL|EN|RU|UA

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Chałas i Wspólnicy dla branży surowcowej

Dla dużej spółki z branży surowcowej Kancelaria pilotuje i na bieżąco doradza przy pionierskim i jedynym w skali kraju projekcie budowy i funkcjonowania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Doradztwo obejmuje szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska wraz z implementacją przepisów unijnych, w szczególności dotyczących szeroko komentowanego ostatnio handlu emisjami. Pomoc prawna jest świadczona kompleksowo: dotyka zarówno prawnego zabezpieczenia procesu produkcji odpadów, ich składowania, recyclingu jak również utylizacji. Prawnicy Kancelarii opracowali dla spółki analizę wymogów prawnych w zakresie warunków i sposobu prowadzenia monitoringu składowisk odpadów poflotacyjnych.

statuetka-luksusowa-marka-roku-poswiata