Grupa CHWP Zaufaj profesjonalistom! LAW ACCOUNTING TAX & FINANCE

Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być w szczególności słowo, grafika, logo, a także dźwięk czy multimedia. Ochrona znaku trwa 10 lat z możliwością jej przedłużania bez ograniczeń.

Ochrona znaków towarowych

Kancelaria Chałas i Wspólnicy oferuje kompleksowe usługi w zakresie ochrony znaków towarowych w Polsce, UE i innych krajach. W przypadku naruszeń, wspieramy naszych Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Doradzamy naszym klientom w zakresie opracowywania umów licencyjnych, umów cesji, a także wycen wartości znaków towarowych.
Ochrona znaku towarowego to liczne korzyści dla Twojej firmy.

Monitoring znaków towarowych

Od kwietnia 2016 r. Urząd Patentowy RP nie weryfikuje, czy nowe zgłoszenia naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa do wcześniejszych chronionych znaków towarowych. Sprzeciw wobec kolizyjnego zgłoszenia może zostać wniesiony wyłącznie w terminie 3 miesięcy od momentu publikacji. W ramach usługi oferujemy stały monitoring wszystkich nowych zgłoszeń w Polsce i UE, a także opracowywanie i wnoszenie sprzeciwów.

Monitoruj produkty konkurencji zanim pojawią się narynku

Oferowana przez nas usługa monitoringu umożliwia stałą kontrolę działań konkurencji, w tym uzyskiwanie „z pierwszej ręki” informacji o nowych produktach i usługach wprowadzanych na rynek.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem

Maciej Priebe, rzecznik patentowy: +48 606207407mpriebe@chwp.pl