Zespół Ekspertów

Jarosław Chałas

Partner

Jest specjalistą w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz prawa kontraktów. Był doradcą i negocjatorem w wielu projektach prywatyzacyjnych kluczowych polskich przedsiębiorstw państwowych oraz w procesach licznych przejęć, fuzji, nabycia udziałów i akcji. Wspierał największe polskie grupy kapitałowe w projektach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych.

W ramach swojej dotychczasowej działalności był członkiem władz wielu spółek m.in. wiceprezesem Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej oraz doradcą Zarządu TVP SA. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Messenger Service Stolica SA (obecnie UPS Polska Sp. z o.o.) oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej Mostostal Zabrze Holding SA. Obecnie jest m.in. członkiem Rady Nadzorczej Energa Czarni Słupsk oraz członkiem zarządu Baltic Bussines Forum.

Jest aktywnym członkiem wielu organizacji m.in. ekspertem Business Centre Club do spraw prawa gospodarczego czy członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Ponadto jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. To także niezależny rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Zasiada również w wielu Radach Programowych, m.in. Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii Miasto Plus Toruń, Leader`s Pit-Stop, CEO Round Table, a także Forum Smart Cities w Łodzi. Jest także członkiem Rady Programowej najstarszego klubu biznesowego w Polsce – Polskiego Klubu Biznesu.

dr Alicja Tołwińska

Of Counsel

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i oceny legalności zastosowanych w przedsiębiorstwie strategii podatkowych. Specjalizuje się w sprawozdawczości finansowej, analizie podatkowej, kryminalnej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, finansach publicznych, a także w postępowaniach podatkowych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 13248). Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywała pracując w jednostkach resortu finansów w latach 2005-2017. W trakcie kariery zawodowej pełniła obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Obejmowała między innymi stanowiska zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego, inspektora kontroli skarbowej, kierownika działu analiz. Pełniła rolę trenera wewnętrznego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości. Posiada tytuł trenera biznesu na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji, a także uprawnienia analityka kryminalnego uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.