Zespół Ekspertów

Jarosław Chałas

Partner

Jest specjalistą w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz prawa kontraktów. Był doradcą i negocjatorem w wielu projektach prywatyzacyjnych kluczowych polskich przedsiębiorstw państwowych oraz w procesach licznych przejęć, fuzji, nabycia udziałów i akcji. Wspierał największe polskie grupy kapitałowe w projektach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych.

W ramach swojej dotychczasowej działalności był członkiem władz wielu spółek m.in. wiceprezesem Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej oraz doradcą Zarządu TVP SA. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Messenger Service Stolica SA (obecnie UPS Polska Sp. z o.o.) oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej Mostostal Zabrze Holding SA. Obecnie jest m.in. członkiem Rady Nadzorczej Energa Czarni Słupsk oraz członkiem zarządu Baltic Bussines Forum.

Jest aktywnym członkiem wielu organizacji m.in. ekspertem Business Centre Club do spraw prawa gospodarczego czy członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Ponadto jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. To także niezależny rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Zasiada również w wielu Radach Programowych, m.in. Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii Miasto Plus Toruń, Leader`s Pit-Stop, CEO Round Table, a także Forum Smart Cities w Łodzi. Jest także członkiem Rady Programowej najstarszego klubu biznesowego w Polsce – Polskiego Klubu Biznesu.