Jarosław Chałas

Partner Zarządzający
 • Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz prawie kontraktów.
 • Doradca i negocjator największych projektów prywatyzacyjnych kluczowych polskich przedsiębiorstw.
 • Doradca firm i grup kapitałowych w projektach restrukturyzacyjnych oraz inwestycyjnych.
 • Piastował bądź piastuje funkcję członka władz wielu spółek, m.in. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Messenger Service Stolica SA (obecnie UPS Polska Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze Holding SA, Wiceprezes Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej SA.
 • Członek zarządu Fundacji International Leaders Forum
 • Ekspert Business Centre Club w zakresie prawa gospodarczego.
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan.
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
 • Członek zarządu Baltic Bussines Forum.
 • Autor licznych publikacji i wielu książek. Jeden z najbardziej opiniotwórczych ekspertów prawa w Polsce. Prowadził dwa autorskie programy prawne w TVP3 i TVN-CNBC.
 • Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Optymista Roku 2017, Osobowość Roku 2016, Top-5 partnerów zarządzających Gazety Finansowej 2016, Menadżer Roku 2010.

dr hab. Bogdan Fischer

Partner
 • Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochrony informacji – w tym danych osobowych – oraz prawie własności intelektualnej.
 • Doradca w skomplikowanych projektach sektora IT.
 • Ekspert z zakresu własności intelektualnej oraz prawa mediów, w tym reklamy i nieuczciwej konkurencji.
 • Doradca czołowych przedstawicieli rynku medialnego i reklamowego.
 • Specjalizuje się w wybranych aspektach prawa UE, m.in. w kwestiach związanych z przekazywania danych osobowych do państw trzecich, transferu
  i ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, przestępstw komputerowych i ochrony informacji.
 • Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
 • Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa mediów, prawa prasowego oraz autorskiego.
 • Autor licznych prac naukowych.oraz popularnonaukowych
 • Włada językiem angielskim.

Halina Kwiatkowska

Partner
 • Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.
 • Specjalista prawa pracy i podatkowego
 • Doradca w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym w połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek.
 • Doradca w procesach związanych z pozyskiwaniem kapitału, zarówno poprzez rynek publiczny, jak i private equity.
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
 • Autorka licznych publikacji prasowych,współautorka wielu pozycji komentarzowych, m.in. Komentarzy do Kodeksu Pracy, Komentarza do ustawy o ujawnianiu informacji gospodarczych.
 • Włada językiem włoskim i angielskim.

Piotr Sitarski

Partner
 • Piotr Sitarski jest radcą prawnym z ponad 15-letnim doświadczeniem jako prawnik i partner w czołowych międzynarodowych kancelariach prawniczych.
 • Prowadził wiele złożonych projektów, zarówno polskich, jak i transgranicznych (w tym m.in. w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Skandynawii), reprezentując zarówno sprzedających, jak i inwestorów.
 • Piotr skupia swoją praktykę na: (i) doradztwie korporacyjnym i strategicznym, (ii) przygotowaniu i negocjacjach różnego typu złożonych umów, oraz (iii) transakcjach M&A oraz Private Equity/Venture Capital.
 • Jego doświadczenie obejmuje wiele sektorów gospodarki, w tym m.in. ICT, FMCG, Ochronę Zdrowia i Farmację, Nieruchomości i Energetykę.
 • Piotr Sitarski był wyróżniany przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawników. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Maciej Priebe

Partner
 • Posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej.
 • Zajmuje się doradztwem w zakresie uzyskiwania i zarządzania prawami do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów, na obszarze Polski, Unii Europejskiej oraz szeregu innych krajów świata.
 • Ekspert w zakresie wycen wartości praw własności przemysłowej, dla celów transakcyjnych, dowodowych oraz informacyjnych. Doradza w zakresie opracowywania strategii biznesowych i podatkowych z uwzględnieniem praw własności przemysłowej.
 • Prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach, w szczególności dotyczących prawa do znaków towarowych.
 • Autor publikacji dotyczących prawa własności przemysłowej. Udziela wypowiedzi i komentarzy dla mediów m.in. Radio TOK FM Raport Gospodarczy.
 • Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante.
 • Włada językiem angielski.
Piotr Staroń

Piotr Staroń

Partner
 • Radca prawny specjalizujący się w sporach gospodarczych. Jego doświadczenie obejmuje spory krajowe i międzynarodowe w tym między innymi z zakresu umów o ochronie i popieraniu inwestycji, spory budowlane, w tym FIDIC, spory z zakresu prawa nieruchomości, prawa bankowego, prawa spółek, prawa telekomunikacyjnego, ochrony konkurencji, oraz spory dotyczące transakcji M&A, z zakresu upadłości i restrukturyzacji.
 • Posiada doświadczenie w zakresie spraw dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności odszkodowawczej za decyzje administracyjne, odpowiedzialności za działania administracji publicznej, roszczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, inwestycji drogowych i lotniskowych, wywłaszczenia nieruchomości.
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed UKE oraz UOKiK i KNF.
 • Reprezentuje klientów także w postępowaniach administracyjnych, przed sądami administracyjnymi oraz NSA, a w szczególności w sprawach z zakresu pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, ochrony zabytków, pozwoleń na użytkowanie oraz roszczeń restytucyjnych.
 • Posiada także doświadczenie jako arbiter Sądu Arbitrażowego KIG.
 • Posługuje się językiem angielskim. Przetłumaczył z języka angielskiego i wydał książkę Iaina Morleya pt. ”Adwokat diabła. Krótki traktat o tym jak być naprawdę dobrym w sądzie”.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.