Jarosław Chałas

Partner Zarządzający
 • Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz prawie kontraktów.
 • Doradca i negocjator największych projektów prywatyzacyjnych kluczowych polskich przedsiębiorstw.
 • Doradca firm i grup kapitałowych w projektach restrukturyzacyjnych oraz inwestycyjnych.
 • Piastował bądź piastuje funkcję członka władz wielu spółek, m.in. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Messenger Service Stolica SA (obecnie UPS Polska Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze Holding SA, Wiceprezes Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej SA.
 • Członek zarządu Fundacji International Leaders Forum
 • Ekspert Business Centre Club w zakresie prawa gospodarczego.
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan.
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
 • Członek zarządu Baltic Bussines Forum.
 • Autor licznych publikacji i wielu książek. Jeden z najbardziej opiniotwórczych ekspertów prawa w Polsce. Prowadził dwa autorskie programy prawne w TVP3 i TVN-CNBC.
 • Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Optymista Roku 2017, Osobowość Roku 2016, Top-5 partnerów zarządzających Gazety Finansowej 2016, Menadżer Roku 2010.

dr hab. Bogdan Fischer

Partner
 • Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochrony informacji – w tym danych osobowych – oraz prawie własności intelektualnej.
 • Doradca w skomplikowanych projektach sektora IT.
 • Ekspert z zakresu własności intelektualnej oraz prawa mediów, w tym reklamy i nieuczciwej konkurencji.
 • Doradca czołowych przedstawicieli rynku medialnego i reklamowego.
 • Specjalizuje się w wybranych aspektach prawa UE, m.in. w kwestiach związanych z przekazywania danych osobowych do państw trzecich, transferu
  i ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, przestępstw komputerowych i ochrony informacji.
 • Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
 • Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa mediów, prawa prasowego oraz autorskiego.
 • Autor licznych prac naukowych.oraz popularnonaukowych
 • Włada językiem angielskim.

Halina Kwiatkowska

Partner
 • Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.
 • Specjalista prawa pracy i podatkowego
 • Doradca w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym w połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek.
 • Doradca w procesach związanych z pozyskiwaniem kapitału, zarówno poprzez rynek publiczny, jak i private equity.
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
 • Autorka licznych publikacji prasowych,współautorka wielu pozycji komentarzowych, m.in. Komentarzy do Kodeksu Pracy, Komentarza do ustawy o ujawnianiu informacji gospodarczych.
 • Włada językiem włoskim i angielskim.

Maciej Priebe

Partner
 • Posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej.
 • Zajmuje się doradztwem w zakresie uzyskiwania i zarządzania prawami do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów, na obszarze Polski, Unii Europejskiej oraz szeregu innych krajów świata.
 • Ekspert w zakresie wycen wartości praw własności przemysłowej, dla celów transakcyjnych, dowodowych oraz informacyjnych. Doradza w zakresie opracowywania strategii biznesowych i podatkowych z uwzględnieniem praw własności przemysłowej.
 • Prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach, w szczególności dotyczących prawa do znaków towarowych.
 • Autor publikacji dotyczących prawa własności przemysłowej. Udziela wypowiedzi i komentarzy dla mediów m.in. Radio TOK FM Raport Gospodarczy.
 • Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante.
 • Włada językiem angielski.
Piotr Staroń

Piotr Staroń

Partner
 • Radca prawny specjalizujący się w sporach gospodarczych. Jego doświadczenie obejmuje spory krajowe i międzynarodowe w tym między innymi z zakresu umów o ochronie i popieraniu inwestycji, spory budowlane, w tym FIDIC, spory z zakresu prawa nieruchomości, prawa bankowego, prawa spółek, prawa telekomunikacyjnego, ochrony konkurencji, oraz spory dotyczące transakcji M&A, z zakresu upadłości i restrukturyzacji.
 • Posiada doświadczenie w zakresie spraw dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności odszkodowawczej za decyzje administracyjne, odpowiedzialności za działania administracji publicznej, roszczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, inwestycji drogowych i lotniskowych, wywłaszczenia nieruchomości.
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed UKE oraz UOKiK i KNF.
 • Reprezentuje klientów także w postępowaniach administracyjnych, przed sądami administracyjnymi oraz NSA, a w szczególności w sprawach z zakresu pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, ochrony zabytków, pozwoleń na użytkowanie oraz roszczeń restytucyjnych.
 • Posiada także doświadczenie jako arbiter Sądu Arbitrażowego KIG.
 • Posługuje się językiem angielskim. Przetłumaczył z języka angielskiego i wydał książkę Iaina Morleya pt. ”Adwokat diabła. Krótki traktat o tym jak być naprawdę dobrym w sądzie”.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Joanna Uchańska

dr Joanna Uchańska

Partner
 • Szef Praktyki Life Science and Healthcare.
 • Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w branży IP oraz w zakresie praw człowieka i prawie humanitarnym. Doradza klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
 • W szczególności zajmuje się prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym oraz ochroną dóbr osobistych, a także prawnymi aspektami life science, przede wszystkim w branżach biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, spożywczej oraz beauty.
 • Członek organizacji branżowych, w tym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach i autor publikacji naukowych i branżowych.
 • Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych w tematyce prawa własności intelektualnej (prawa patentowego), prawa cywilnego oraz prawa medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, w tym współautor drugiego wydania „Prawa patentowego” M. du Valla pod red. E. Traple.
 • Prelegentka licznych konferencji, szkoleń i warsztatów w kraju oraz za granicą (w Europie i na Dalekim Wschodzie).
 • Od wielu lat wykładowca studiów podyplomowych prawa karnego skarbowego i gospodarczego, oraz prawa medycznego na WPiA UJ
 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych w ramach konsultacji publicznych, m.in. dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa patentowego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Współwykonawczyni międzynarodowego projektu zajmującego się badaniem zdolności patentowej wynalazków i stworzeniem unikatowej metody badania zdolności patentowej.