Zastrzeż Znak Towarowy

Podstawowe Informacje

Co to jest
znak towarowy?

Znakiem towarowym może być w szczególności słowo, grafika, logo, kompozycja przestrzenna, a także hologram, dźwięk czy multimedia. Znak towarowy, jako aktywo przedsiębiorstwa, może podlegać wycenie wartości oraz być przedmiotem obrotu – darowizny, sprzedaży, aportu czy też licencji.

Ochrona znaków towarowych

Ochrona na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia do Urzędu Patentowego i może być przedłużana w kolejnych okresach 10-letnich. Zgłaszając znak do ochrony, należy podjąć decyzję co do zakresu terytorialnego, jak i przedmiotowego ochrony.

Monitoring znaków towarowych​

Od 2016 r. niezbędne jest samodzielne monitorowanie nowych zgłoszeń wpływających do Urzędu Patentowego. W przypadku zgłoszenia znaku, który narusza nasz chroniony znak towarowy, jedynym sposobem zablokowania możliwości udzielenia ochrony, jest wystąpienie z oficjalnym sprzeciwem

Działanie w trakcie ochrony znaku?​

Ochrona na znak towarowy może być przedłużana w kolejnych okresach 10-letnich. Warunkiem jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku oraz wniesienie opłaty urzędowej w odpowiednim terminie. Przeoczenie tej czynności spowoduje utratę praw własności do zastrzeżonych znaków towarowych.

Etapy Procedury Zastrzeżenia Znaku Towarowego

 • Badanie zdolności rejestrowej
  Ocena szans uzyskania ochrony.
 • Zgłoszenie znaku do rejestracji
  Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego Urzędu patentowego.
 • Weryfikacja zgłoszenia przez Urząd
  Badanie zgłoszenia przez Urząd, który po pozytywnej weryfikacji dokonuje publikacji.
 • Okres sprzeciwowy
  W tym okresie inne podmioty mogą wnieść sprzeciw względem zgłoszonego przez nas znaku.
 • Rejestracja znaku
  W przypadku braku sprzeciwów, lub odrzucenia ich przez Urząd, procedura kończy się rejestracją znaku.

Nasze Doświadczenie

1
Zadowolonych klientów
Zarejestrowanych znaków
1
Lata doświadczenia

Chroń Swoją Markę.
Sprawdź Wycenę!

Badanie znaku
+ raport

CENA OD

0
PLN netto

Zastrzeżenie
w Polsce

CENA OD

0
PLN netto

Zastrzeżenie
w UE

CENA OD

0
PLN netto

Monitoring
znaków

CENA OD

0
PLN netto

Oferta Specjalna!
Do końca roku usługa monitoringu za 0 zł.

Zapytaj o inne usługi

Maciej Priebe
Partner, rzecznik patentowy
+48 606-207-407
mpriebe@chwp.pl

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Nazwa firmy
Imię i nazwisko*
E-mail*
Numer telefonu*
Wiadomość*
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie kontaktu: zapoznaj się.