ZMIANA SIEDZIBY GŁÓWNEJ KANCELARII

Szanowni Państwo,
Z dniem, 27 stycznia br. nastąpi zmiana siedziby głównej kancelarii. Nowe biuro mieścić się będzie przy ulicy Grzybowskiej 45 w Warszawie,  w budynku JM Tower, wejście A.

 

ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl