Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej

W dniu 12.01.2010 r. w siedzibie Ambasady Ukrainy w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Współpraca regionalna szansą dla rozwoju polsko – ukraińskiej współpracy”. Organizatorami wydarzenia była Misja Handlowo – Gospodarcza Ambasady Ukrainy w RP oraz Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy zabrała istotny głos w dyskusji, przygotowując prelekcję na temat praktycznych aspektów prawnych prowadzenia działalności na Ukrainie przez polskich przedsiębiorców. Wystąpiliśmy wśród znamienitych prelegentów, w tym m.in. Ambasadora Ukrainy w RP – Aleksandra Motyka, przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki – Renaty Iwaniuk, reprezentanta KUKE S.A. – Agnieszki Żółtowskiej oraz Kredobank PKO BP Group – Krzysztofa Watały. Partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy przedstawił polskim przedsiębiorcom istotne aspekty prawne dotyczące ekspansji na rynek ukraiński. Ze względu na fakt funkcjonowania oddziału Kancelarii w Kijowie, nasz głos w konferencji wniósł znaczący wkład w rozwój polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Konferencja odegrała kluczową rolę w konsekwentnym budowaniu pozytywnych relacji gospodarczych Polski i Ukrainy. Spotkanie było doskonałą okazją dla uczestników do zdobycia dodatkowej wiedzy. Jest to kolejny krok Kancelarii w realizacji idei Partnerstwa Wschodniego oraz pomocy polskim przedsiębiorcom na tym trudnym a zarazem bardzo perspektywicznym rynku.