Współpraca między Polską a Kazachstanem na fali wznoszącej

Podczas oficjalnej wizyty mediów z Kazachstanu w siedzibie Kancelarii Chałas i Wspólnicy, zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polsko – Kazachstańską Izbę Handlową, rozmawiano o współpracy gospodarczej między Polską a Kazachstanem oraz reformie terytorialnej i transformacji gospodarczej jakie dokonały się w Polsce. Kazachstan przygotowuje się do reform i polskie ustawodawstwo jest tam traktowane jako wzorcowe. Prawnicy z Kancelarii Chałas i Wspólnicy szczegółowo przedstawili kazachstańskim dziennikarzom i zgromadzonym na spotkaniu przedsiębiorcom aspekty prawne związane z wymianą handlową oraz polskimi reformami.

„Rynki wschodnie to perspektywiczny kierunek dla polskich przedsiębiorców. Kazachstan nie jest tu wyjątkiem. W dobie embargo stanowi, obok Białorusi, jeden z legalnych kanałów dystrybucji pozwalających na eksport produktów docelowo na rynek rosyjski. Kazachstan to równocześnie brama do dużego rynku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, na którym funkcjonuje 170 mln konsumentów. Polscy przedsiębiorcy powoli dostrzegają, że aktywność inwestycyjna na rynkach wschodnich się opłaca, szczególnie, że takie inicjatywy wspiera również kazachstańska administracja. Wzajemna współpraca między oboma krajami sukcesywnie, z roku na rok, się rozwija” – mówił na spotkaniu mec. Jarosław Chałas, radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Ministerstwo Gospodarki podaje, że w 2013 r. w wymianę handlową z Kazachstanem było zaangażowanych 1570 polskich firm. Aż 1454 z nich eksportowało towary do Kazachstanu, natomiast 116 zajęło się importem.

Kazachstan planuje reformy wewnętrzne w zakresie zarządzania państwem i modyfikację stosunków na linii centrum – regiony. W tym względzie media z Kazachstanu były zainteresowane pogłębioną analizą prawną polskich reform, które są tam traktowane jako punkt odniesienia. W tajniki polskiej reformy samorządowej zgromadzonych wprowadziła Alena Rzepka z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

„Reforma samorządowa to jedna z kluczowych reform w Polsce po 1989 r. To bardzo ważny moment, który jednocześnie dał obywatelom większe możliwości wpływu na kształt państwa. Niewątpliwie Kazachstan stoi przed wielkim wyzwaniem” – mówiła zgromadzonym Alena Rzepka, prawnik z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Spotkanie mediów z Kazachstanu w Kacnelarii Chałas i Wspólnicy Spotkanie mediów z Kazachstanu w Kacnelarii Chałas i Wspólnicy Spotkanie mediów z Kazachstanu w Kacnelarii Chałas i Wspólnicy Spotkanie mediów z Kazachstanu w Kacnelarii Chałas i Wspólnicy Spotkanie mediów z Kazachstanu w Kacnelarii Chałas i Wspólnicy