Włosko-polski i polsko-włoski słownik terminologii prawniczej pod redakcją eksperta Kancelarii Prnej Chałas i Wspólnicy już w księgarniach

Słownik powstał pod redakcją mecenas

Haliny Kwiatkowskiej, partnera w krakowskim Oddziale Kancelarii. Zawiera ok. 20 tys. haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.: gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. W słowniku znajdują się również hasła związane z tematyką ekonomiczną i biznesową, dzięki czemu stanowić on może pomoc dla prawników, tłumaczy i osób zajmujących się obsługą polsko-włoskich podmiotów gospodarczych, studentów oraz wszystkich pragnących pogłębić wiedzę z zakresu języka włoskiego. Wiedza merytoryczna poparta wieloletnim doświadczeniem pozwoliła mecenas Halinie Kwiatkowskiej dołączyć do grona ekspertów i konsultantów wielu prestiżowych czasopism branżowych i biznesowych oraz zespołów redakcyjnych licznych publikacji książkowych. Jest m.in. współautorką Komentarza do Kodeksu Pracy 2006, Komentarza do ustawy o ujawnianiu informacji gospodarczych, wydanego przez Difin, Komentarza do Kodeksu Pracy 2005 oraz współautorką Praktycznego Leksykonu VAT 2005 Wydawnictwa Infor. Mecenas Halina Kwiatkowska specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym i prawie kontraktów. Wpisana jest na listę arbitrów sądu polubownego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Z Kancelarią Prawną Chałas i Wspólnicy związana jest od 2000 r. Słownik wydany został przez Wydawnictwo C.H. Beck.