Szczyt Przedstawicieli Działów Rejestracji Firm Farmaceutycznych 2009

10-11.02.2009

Rafał Pelc, szef Departamentu Farmaceutycznego, uczestnik prac nad nowelizacjami ustawy Prawo farmaceutyczne, był prelegentem na Konferencji organizowanej w ramach III edycji corocznego Szczytu Przedstawicieli Działów Rejestracji Firm Farmaceutycznych (Annual Registration Summit 2009).

Kongres ten uznawany jest za najważniejsze wydarzenie w branży farmaceutycznej. Ekspert wygłosił w jego trakcie prelekcję poświęconą zmianom w nowelizacji Prawa Farmaceutycznego i odnoszących się do niego rozporządzeń wykonawczych.
Rafał Pelc mówił o nowych zasadach dotyczących reklamy oraz o tym, jak po nowelizacji kształtowały się będą ceny leków. W swoim wykładzie poruszył także niezmiernie istotne kwestie związane z dopłatami za dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz z ograniczeniami o charakterze antykoncentracyjnym. Przedstawił nowości w uregulowaniach prawnych dotyczące produktów leczniczych dostępnych w placówkach obrotu pozaaptecznego. Swój niezmiernie bogaty wykład ekspert podsumował wywodami na temat konsekwencji, jakie niosą za sobą zmiany w prawie farmaceutycznym.