Strategie CO2

Tomasz S. Kiercel, Szef Departamentu Ochrony Środowiska był prelegentem na VII Konferencji – Strategie CO2, która zgromadziła liczne grono przedstawicieli różnych branż gospodarczych, przemysłu oraz sektora energetycznego. Tematyka konferencji skupiła się wobec wyzwań dla polskiej gospodarki i energetyki wynikających z realizacji zobowiązań pakietu energetyczno-klimatycznego.

Tomasz S. Kiercel wygłosił prelekcję dotyczącą planowanych unormowań prawnych w zakresie handlu uprawnianymi do emisji:

– projekt ustawy o systemie zarządzania krajowym pułapem emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji
– projekt ustawy o bilansowaniu SO2 i NOX z dużych źródeł spalania.

Wystąpienie wzbudziło szerokie zainteresowanie audytorium konferencji oraz zainicjowało debatę dotyczącą projektów nowych regulacji prawnych. Opinie i uwagi prelegenta znalazły szeroką akceptację wśród uczestników konferencji.