Spotkanie przedstawicieli Kancelarii z Radosławem Sikorskim w sprawie stosunków wschodnich

Przedstawiciele Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy: Partner Zarządzający Jarosław Chałas oraz Dyrektor Przedstawicielstwa Kancelarii na Ukrainie Renata Sliusarenko byli uczestnikami spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych RP Panem Radosławem Sikorskim w dniu 17 września 2009 w hotelu Bristol w Warszawie. Celem spotkania była dyskusja dotycząca planów polskiego rządu w zakresie polityki wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, Ukrainy i Białorusi. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Klub Wschodni, Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Jedną z najistotniejszych spraw we współpracy ze wschodnimi sąsiadami stanowią stosunki polityczne z poszczególnymi państwami regionu. Stworzenie poprawnych relacji ze wschodnimi sąsiadami przełoży się bezpośrednio na możliwości handlowe i kooperacyjne polskich przedsiębiorców.