Seminarium z udziałem naszych ekspertów

W dniach 8-9 marca 2007 r. w Warszawie na zaproszenie Informedia Polska specjaliści z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy przedstawiali zagadnienia prawne wynikające z kontraktów handlowych. W roli prelegentów wystąpiły: Kinga Krawczyk, radca prawny i Maria Przybylska-Karczemska, adwokat. Prezentacja tematu krążyła wokół następujących zagadnień: formy i sposobów kształtowania oświadczeń woli, odmiany umów, weksli, kary umownej, hipoteki, zastawu. Ogólnie prelekcja miała za zadanie ukierunkować odbiorców na zabezpieczenia realizacji kontraktów handlowych.