Pobierz bezpłatny e-book „RODO a Branże”

Poradnik „RODO a branże” został opracowany, aby wskazać Państwu punkty styku między zmianami w prawie ochronie danych osobowych, a specyfiką działalności Państwa przedsiębiorstwa. Nasz zespół ekspertów z Bogdanem Fischerem na czele, przeanalizował zmiany związane z RODO pod kątem branż i opracował podręcznik, który pozwoli Państwu zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi i przygotować się do ich wdrożenia. Materiał powstał przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną i można go bezpłatnie pobrać klikając w ten link.

W przewodniku po zmianach związanych z RODO zostały uwzględnione następujące branże:

  • IT i telekomunikacyjna,
  • Farmaceutyczna i medyczna,
  • Bankowa,
  • Ubezpieczeniowa,
  • Oświata, kluby sportowe i inne placówki związane z usługami na rzecz dzieci,
  • Hotelarska,
  • Sektor publiczny.

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają wiele obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe.