Nasz sukces w walce o państwo przyjaźniejsze przedsiębiorcom

Do Sejmu trafił współtworzony przez nas projekt ustawy dotyczącej odpowiedzialności urzędników za szkody wyrządzane firmom i obywatelom na skutek wydawania decyzji sprzecznych z prawem.

Nasza akcja, której patronuje „Puls Biznesu”, jest reakcją na liczne bezprawne decyzje urzędnicze, które fatalnymi skutkami odbiły się na funkcjonowaniu wielu firm. Chcemy zmobilizować posłów do wprowadzenia przepisów, które zmuszą urzędników do rzetelnego rozpatrywania spraw przedsiębiorców.

Zarówno poprzez to, jak i szereg innych przedsięwzięć, chcemy działać na rzecz państwa przyjaznego przedsiębiorcy, postulując ograniczenie nadmiernej restrykcyjności i biurokracji, zmianę niejednoznacznych, a czasem wręcz absurdalnych procedur. Proponujemy wprowadzenie głębokich zmian prawnych, zwłaszcza takich, które dotyczą relacji pomiędzy przedsiębiorcą a różnymi organami administracji.

Powszechną praktyką urzędników jest wydawanie decyzji najmniej korzystnych dla firm i obywateli. Dlatego w naszym projekcie zapisaliśmy, że w sytuacji, gdy istnieje kilka wykładni przepisów, urzędnicy będą musieli wydawać decyzję w oparciu o wykładnię prawną najkorzystniejszą dla obywatela – tłumaczy mecenas Jarosław Chałas. Proponujemy również wprowadzenie tzw. metryki, która pozwoli wskazać, kto i dlaczego wydał niezgodną z prawem decyzję. Dzięki niej, nawet po upływie długiego czasu, będzie można precyzyjnie ustalić urzędników uczestniczących w przygotowaniu decyzji oraz to, w jaki sposób wpływali na jej treść – dodaje.

Współtworzony przez nas projekt ustawy miał szansę na realizację dzięki wsparciu komisji Przyjazne Państwo. Uzyskał pozytywne opinie wielu ważnych instytucji, m.in. Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Projekt ma szansę być uchwalony przez parlament w trybie pilnym i wejść w życie na początku roku 2011.