Mikro i Makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenia biznesu na nowych rynkach – konferencja

26 marca br. w siedzibie Polskiej Agencji Informacyjnej i Inwestycji Zagranicznych S.A. odbyła się konferencja poświęcona inwestowaniu na rynkach azjatyckich oraz w Afryce środkowej. Ciekawa formuła wydarzenia oraz bogata lista prelegentów wzbudziła duże zainteresowanie spotkaniem ze strony przedsiębiorstw z grupy MŚP. Podczas konferencji omówiono najważniejsze kwestie prawne związane z prowadzeniem biznesu m.in. w Mongolii i wybranych krajach Afryki środkowej. Wskazano ważne elementy kulturowe , które są bardzo istotne przy prowadzeniu działalności gospodarczej na tamtych terenach. Przedstawiono twarde dane statystyczne dotyczące ilości zrealizowanych inwestycji jak i tych zaplanowanych w perspektywie kilku, najbliższych lat. Polskie spółki z sektora rolniczego, budowlanego czy spożywczego są ważnym partnerem biznesowym dla tamtejszych kontrahentów. Od lat odnotowuje się silny wzrost gospodarczy w krajach azjatyckich i afrykańskich. Specjalnym gościem konferencji był Jego Ekscelencja Ambasador Mongolii w Polsce, Ganbaatar Adiya.  Organizatorem konferencji była Polsko – Mongolska Izba Przemysłowo Handlowa oraz PAIiIZ S.A. Partnerem prawnym tego wydarzenia była Kancelaria Chałas i Wspólnicy, która sukcesywnie poszerza zasięg obsługi prawnej biznesu na dalekie kraje azjatyckie. Natomiast prestiżowy Forbes objął patronat medialny.