Mecenas Jarosław Chałas w zarządzie Stowarzyszenia Baltic Business Forum

Stowarzyszenie Baltic Business Forum powstało w 2009 roku z inicjatywy grupy osób, które w swojej działalności zawodowej i społeczno – politycznej zajmują się gospodarką i polityką zagraniczną. Inicjatywę wsparł Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Spośród około 30 członków założycieli powołany został zarząd, do którego wybrany został Mec. Jarosław Chałas. Pozostali członkowie zarządu to m.in.: Dariusz Rosatti Prezes – były Minister Spraw Zagranicznych Jacek Piechota Wiceprezes – były Minister Gospodarki i Pracy Andrzej Kaczmarek Wiceprezes – były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Małgorzata Ostrowska Sekretarz – była Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz była Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

W kwietniu 2009 roku z inicjatywy Jacka Piechoty – Prezesa Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Sławomira Majmana Prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych odbyła się w Świnoujściu – Heringsdorfie, na wyspie Uznam, konferencja gospodarcza „BALTIC BUSINESS FORUM – Ukraine – New Opportunities “. Przedsięwzięcie było trudne zarówno programowo jak i organizacyjnie. Dzięki władzom regionu zachodnio – pomorskiego, gospodarzom obu miast i wielu sponsorom udało się doprowadzić do dużego spotkania biznesu, administracji państwowej i samorządowej, ekspertów z różnych dziedzin na którym wymieniano poglądy dotyczące oczekiwań i obaw związanych z inwestowaniem na rynku ukraińskim. Wiele miejsca zajęła promocja regionów: polskich i ukraińskich. Urok miejsca – wyspy Uznam, zamieszkałej zgodnie przez Polaków i Niemców oraz udana konferencja na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, sprawiły pojawienie się idei rozszerzenia formuły BBF. Świnoujście i Heringsdorf stały się miejscem największych spotkań gospodarczo-politycznych w regionie nadbałtyckim. Temu pomysłowi sprzyjają programy Unii Europejskiej tj. Strategia dla państw Morza Bałtyckiego i Partnerstwo Wschodnie.

Stowarzyszenie BBF postanowiło zorganizować kolejną międzynarodową konferencję gospodarczą „Unia Europejska – Bałtyk – Wschód”, która odbędzie się 28-29.04.2010. Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy podobnie jak w pierwszej edycji, również tym razem będzie aktywnym partnerem spotkania.