Mecenas Jarosław Chałas o nowelizacji ustawy o PPP

Jarosław Chałas, radca prawny, Partner Zarządzający i ekspert BCC, na konferencji zorganizowanej przez Business Centre Club w dniu 21 maja 2007 roku, zabrał głos w dyskusji na temat rządowego projektu nowelizacji ustawy o PPP (Partnerstwie Publiczno Prawnym). Mecenas podkreślił, iż projektowana nowelizacja ustawy jest krokiem w dobrym kierunku, jednak niewystarczającym dla dokonania przełomu w zakresie wykorzystania prywatnego kapitału dla realizacji zadań publicznych.