mec. Agnieszka Chilmon prelegentem podczas XIV Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2014

Agnieszka Chilmon, adwokat i Szef Departamentu Energetyki w Kancelarii Chałas i Wspólnicy, była jednym z prelegentów podczas XIV Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2014 (8-10.09). Mec. Chilmon uczestniczyła jako ekspert w debacie poświęconej przyszłości polskiego ciepłownictwa.

Tegoroczne sympozjum było rekordowe pod względem popularności. Zgłosiło się do niego 700 osób wśród których byli m.in. przedstawiciele przemysłu, nauki oraz najważniejszych instytucji państwowych.