Maja Czarzasty przyjęta do Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz European Nuclear Society

Maja Czarzasty, ekspert z Departamentu Energetycznego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy została członkiem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz European Nuclear Society. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne zostało założone w 1991 r. Celem Towarzystwa jest wspieranie rozwoju nauk i technik jądrowych w Polsce. Głównym przedmiotem jego zainteresowania jest zastosowanie zjawisk, procesów i technik jądrowych w rozwoju przemysłu, rolnictwa, konserwacji żywności, a także w ochronie zdrowia oraz środowiska naturalnego. PTN należy z kolei do European Nuclear Society, założonej w 1975 roku federacji Towarzystw Nukleonicznych z 24 krajów. Celem tej organizacji jest promocja i przyczynianie się do rozwoju nauk ścisłych i inżynierii w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej.
Maja Czarzasty od dawna interesuje się problematyką energetyki jądrowej i jej zastosowania w Polsce. Obecnie pracuje nad publikacjami na temat zmian prawa atomowego, którego nowelizacja przewidywana jest w niedługim czasie.