Krajowa Konferencja: Renesans Energetyki Jądrowej 2009 w ramach międzynarodowych targów Enex 2009

Maja Czarzasty, ekspert z Departamentu Energetycznego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna była prelegentem na Krajowej Konferencji: Renesans Energetyki Jądrowej 2009 pod hasłem „Dlaczego energetyka jądrowa?” Patronem wydarzenia było Ministerstwo Gospodarki oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Konferencja zgromadziła liczne grono przedstawicieli różnych branż gospodarczych, przemysłu oraz sektora energetycznego. Pani Maja Czarzasty wygłosiła prelekcję dotyczącą potrzeby zmian prawa atomowego.
W swoich spostrzeżeniach wskazała na potrzebę wprowadzenia energetyki jądrowej, co zdaniem prelegentki, wynika z coraz większego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz wiąże się ze spełnieniem międzynarodowych zobowiązań naszego kraju.
Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony szacownego audytorium. Informacje na temat Konferencji oraz Stoważyszenia Elektryków Polskich można znaleźć nanaszej stronie www