Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy S.K. – nominacja do tytułu Lider Społecznej Odpowiedzialności DOBRA FIRMA 2009

Kancelaria Chałas i Wspólnicy pro bono
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy trwale wpisuje się w nurt społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla mecenasa Jarosława Chałasa, Partnera Zarządzającego Kancelarią, polepszenie jakości prawa w Polsce, propagowanie podstawowej wiedzy prawnej wśród społeczeństwa oraz pomoc młodym, rozpoczynającym życie zawodowe, stało się nadrzędnym celem działań i inicjatyw prospołecznych. W ramach działalności pro bono, Kancelaria podejmuje szereg różnorodnych inicjatyw, prowadzonych na rzecz młodych adeptów prawa i ich startu zawodowego. W tym zakresie, zorganizowano np. konkurs dla młodych prawników. Dla laureatów przewidziano 10 staży zawodowych w wybranym oddziale i departamencie Kancelarii. Aktywnie przystąpiono do projektu w ramach Phare „Pomoc pracodawców absolwentom w ich starcie zawodowym” oraz zrealizowano program praktyk zawodowych przy współpracy z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Kancelaria od wielu lat udziela się charytatywnie, wspierając finansowo i merytorycznie akcje takie, jak „Pajacyk” i Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS. W działania te włączani są klienci, bowiem, z każdej wystawionej przez Kancelarię faktury stała część środków przekazywana jest na wsparcie tych akcji. Prospołeczna działalność Kancelarii nie ogranicza się do przekazywania wiedzy i doświadczenia na rzecz młodzieży prawniczej . Mecenas Chałas w ramach współpracy ze stacją telewizyjną TVN CNBC, w cyklicznym programie pt. „Cywilne, na co dzień” doradza telewidzom jak rozwiązać ich problemy prawne. Kancelaria współpracuje z wydawnictwami prawniczymi, dla których opatruje komentarzami swoich prawników kolejne wydania ustaw, co często wykracza dalece poza biznesowy charakter firmy. Kierując swoją ofertę do największych podmiotów gospodarczych, Kancelaria nie zapomina o przedsiębiorcach początkujących. Pomaga im przebrnąć przez gąszcz skomplikowanych regulacji prawnych już na samym starcie. W tym zakresie, Kancelaria współpracuje blisko z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, oferując młodym przedsiębiorcom bezpłatną pomoc prawną oraz konsultacje. Przedmiotem szczególnej troski mec. Chałasa jest poprawa jakości prawa w Polsce. Aktywność Kancelarii przejawia się w akcjach, prowadzonych przez Business Centre Club, gdzie przedstawiciele Kancelarii przewodzą komisjom legislacyjnym prawa gospodarczego i podatków W ten sposób mają możliwość opiniowania założeń projektów nowych ustaw, bądź analizowania obowiązujących przepisów pod kątem ich przejrzystości i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pracownicy Kancelarii prowadzą badania komparatystyczne, porównując przyjęte w innych krajach rozwiązania, korzystniejsze dla inwestorów. Prace te stanowią swoistego rodzaju podwaliny dla „pakietu dla autostrad”. Jak widać, biznesowa działalność Kancelarii sprzyja rozwijaniu aktywności w dziedzinach społecznych. Postawa ta nie wynika jedynie z bieżącej mody, bądź wyrachowania, ale wywodzi się wprost z ideałów i obowiązków etycznych prawnika, jako zawodu zaufania publicznego oraz dumy i satysfakcji partnerów i pracowników Kancelarii. Daje to gwarancję, iż działania prospołeczne Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy będą kontynuowane przez kolejne pokolenia prawników.