Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy partnerem prawnym „Starterów Biznesu”.

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy objęła honorowym patronatem prawnym III edycję Targów Instytucji Wspierających Przedsiębiorczość pod nazwą „Startery Biznesu”. Celem targów jest wskazanie młodym przedsiębiorcom oraz ludziom planującym rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej możliwości wsparcia i rozwoju swojej firmy poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami. Warto podkreślić, iż udział Kancelarii w przedsięwzięciu jest wynikiem stałej współpracy nawiązanej pomiędzy Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości a Kancelarią Prawną Chałas i Wspólnicy na mocy której Kancelaria CHWP jest stałym Partnerem Prawnym fundacji AIP.