I Ałmatyńskie Międzynarodowe Forum Inwestycyjne

Na początku  grudnia ub. r. w Kazachstanie odbyło się  I Ałmatyńskie Międzynarodowe Forum Inwestycyjne. Celem tego wydarzenia było przedstawienie miasta Ałmaty, jako miejsca  przyjaznego nowym inwestycjom zarówno dla krajowych jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Zaprezentowano trzy, główne kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata, do których należą: rozwój przemysłowych stref ekonomicznych, w których stworzone zostanie ok. 120 tys. miejsc pracy; rozwój sfery turystycznej oraz budowa parku innowacyjnych technologii. W ramach  sesji plenarnych podejmowano kwestie związane z m.in.:

 • partnerstwem publiczno-prywatnym jako instrumentem przyciągania inwestycji;
 • zieloną ekonomią;
 • strefami przemysłowymi – jako nowymi możliwościami wzrostu gospodarczego;
 • inwestycjami w infrastrukturę transportową;
 • turystyką – jako nowy nieodkryty potencjał przyciągania inwestycji.

Podczas forum przedstawiono także projekty inwestycyjne, jakie mają być zrealizowane we współpracy z władzami miasta do 2020 roku.

Do głównych z nich należeć będą:

 • rozbudowa metra (2014-2020).
 • budowa sieci szybkich tramwajów LRT (2015-2017).
 • modernizacja oświetlenia ulicznego (2014-2016).
 • modernizacja miejskiej elektrociepłowni (2014-2016).
 • budowa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych (2015-2017).
 • budowa parku tematycznego Boraudai (2015-2018).
 • budowa centrum sportów zimowych Kok Żailału (2013-2017).
 • budowa strefy przemysłowej Bauatau.

W sesji  inaugurującej forum udział wzięli m.i..:  Premier Kazachstanu – Pan Serik Achmietow, Akim miasta Ałmaty – Pan Ahmetżan Jesimow, Dyrektor Centrum „Smart City Innovation” w firmie Ernst & Young – Pan Bill Hutchison , były burmistrz Londynu – Pan Kenneth Livingstone, Dyrektor Zarządzający ds. Infrastruktury w Oddziale EBOR w Kazachstanie – Pan Thomas Maier,  laureat nagrody Nobla – bankier i profesor ekonomii z Dhaki – Pan Muhammad Yunus.

Szczegółowych informacji na temat inwestycji w Kazachstanie oraz procesu prawnego dotyczącego rozpoczęcia działalności na tamtejszym rynku chętnie udzieli oddział w Ałmaty Kancelarii Chałas i Wspólnicy,  od lat zaangażowanej w procesy inwestycyjne w Kazachstanie.