Dr Iwona Gębusia dołączyła do zespołu Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Do zespołu Kancelarii Chałas i Wspólnicy dołączyła Iwona Gębusia  – radca prawny i doktor nauk prawnych. Dr Iwona Gębusia objęła stanowisko szefa Departamentu Prawa Bankowego i Instrumentów Finansowych.

Dr Iwona Gębusia posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla banków
i instytucji finansowych oraz firm – w zakresie prawa bankowego i rynków kapitałowych. Uczestniczyła w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A oraz finansowaniu mezzanine. Swoje doświadczenie zdobywała w czołowych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką lub współautorką kilkunastu publikacji zawartych w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Wraz z dołączeniem dr Iwony Gębusi Departament Prawa Bankowego i Instrumentów Finansowych będzie mógł oferować poszerzony zakres doradztwa w obszarze pozyskiwania finansowania (kredyty, warranty, obligacje, IPO itp.) oraz kontaktów z bankami. Obejmie ono m.in. negocjacje w zakresie finansowania projektów, przygotowanie dokumentacji dotyczącej ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności o charakterze osobistym i rzeczowym, przygotowanie i negocjacje dokumentacji związanej z emisją obligacji, przygotowanie dokumentacji związanej z finansowaniem oraz wielostronnymi rozliczeniami o charakterze wewnątrzgrupowym, obsługę prawną struktur cash-poolingu, finansowanie i restrukturyzację zadłużeń, a także finansowanie projektów municypalnych oraz dokapitalizowanie.

Dr Iwona Gębusia biegle włada językiem angielskim, francuskim i niemieckim.