Dr Fischer panelistą podczas IV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu instytucji sektora publicznego, która weszła niedawno w życie, jest trudnym zadaniem stojącym obecnie przed administracją –wskazuje dr Bogdan Fischer, radca prawny, partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy. Mecenas był panelistą podczas IV Samorządowym Forum kapitału i Finansów w Katowicach, które odbyło 22-23 września 2016 r. http://www.samorzadoweforum.pl/prelegenci/450-bogdan-fischer.
Samorządowe Forum Kapitału I Finansów to prestiżowe spotkanie od lat stanowiące platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu.