Dr Bogdan Fischer brał udział w seminarium dot. „prawa do bycia zapomnianym” organizowanym przez Konfederację Lewiatan

Konfederacja Lewiatan zorganizowała seminarium dot. „prawa do bycia zapomnianym” w kontekście wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Costeja, który zobowiązuje operatora wyszukiwarki do usunięcia  na żądanie z wyświetlanej listy wyników linków do opublikowanych przez osoby trzecie stron internetowych zawierających dane osobowe wnioskodawcy . W seminarium z ramienia Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy uczestniczył dr Bogdan Fischer.

Poza określonym plusami samej idei „prawa do bycia zapomnianym” zwraca się uwagę na rozliczne pytania i wątpliwości co do praktycznego stosowania tak sformułowanego wyroku (wraz z uzasadnieniem), jak również na określone ryzyka z tym związane zarówno dla osób fizycznych -użytkowników wyszukiwarek –  jak i przedsiębiorców.

Wśród wielu zastrzeżeń dr Bogdana Fischera wymienić należy kilka podstawowych:

  • uznano wyszukiwarki za administratora danych osobowych, co w konsekwencji wiąże się z nałożeniem wielu dodatkowych obowiązków np. informacyjnych,
  • w wyroku podobnie jak w przepisach używa się nieścisłych sformułowań takich jak: niewłaściwy, niestosowny, nadmierny do celów itd.  którymi mają kierować się operatorzy wyszukiwarek przy usuwaniu odesłań na wnioski zainteresowanych,
  • brak ścisłych przepisów prawnych na których można byłoby się oprzeć żądając usunięcia linku, a także w zakresie sprzeciwu do organu nadzoru  (GIODO) i sądu,
  • w polskich przepisach (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) nadal brak procedury notice & takedown, która ułatwiałby procedowanie i potwierdzała zasadność działań,
  • w przypadkach usunięć może dochodzić do naruszenia wielu praw, w tym w szczególności prawa do wolności wypowiedzi, praw autorskich czy prawa do informacji,
  • przy braku odpowiednich procedur istnieje duże ryzyko działań nieuprawnionych np. usunięcia informacji o kimś, kto sobie tego nie życzył,  czynów nieuczciwej konkurencji i przypadkowych usunięć w konsekwencji zbieżności danych.