Debata Gazety Prawnej

Mecenas dr Bogdan Fischer, radca prawny i Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy na zaproszenie redakcji „Gazety Prawnej”, uczestniczył w dyskusji o przetwarzaniu danych o stanie zdrowia w elektronicznych bazach danych medycznych. Patronat nad panelem dyskusyjnym objął Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych a wśród zaproszonych gości znaleźli się Michał Serzyski – Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Andrzej Sośnierz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Bolesław Piecha – Wiceminister Zdrowia, Piotr Zaborowski – Profesor Akademii Medycznej w Warszawie, Jiri Mastalka – Z-ca Departamentu ds. Międzynarodowych, Igor Nemec – Czeski Rzecznik Ochrony Danych Osobowych oraz Konstanty Radziwiłł – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.