Chałas i Wspólnicy znów na Medal

Już po raz drugi Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy nagrodzona została w kolejnej edycji Medalu Europejskiego, zorganizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli oraz Business Centre Club.

W 2009 roku nagrodzeni zostaliśmy za usługę Ch2B (unikatowy na rynku usług prawniczych zintegrowany model zarządzania projektem prawnym Klienta Biznesowego, który spełnia normy ISO 9001).

W tym roku uznanie zyskała usługa CH2E, która zaprezentowała działania Kancelarii w krajach regionu wschodniego. Kancelaria Chałas i Wspólnicy, w ramach rozwijania swojej działalności poza granicami kraju, otworzyła oddziały na Ukrainie (Kijów) oraz na Litwie (Wilno), oferując tym samym kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców polskich, prowadzących i zamierzających prowadzić działalność na rynkach wschodnich (m.in. Ukraina, Litwa, Rosja, Kazachstan, Białoruś).

Kapituła Medalu Europejskiego wyróżniła Kancelarię jako dynamiczną, ekspansywną, która oferuje pomoc prawną również dla przedsiębiorców z krajów regionu wschodniego, chcących prowadzić działalność biznesową w krajach Unii Europejskiej.

Chałas i Wspólnicy, dzięki usłudze CH2E, nie tylko oferuje obsługę prawną w języku polskim w oddziałach zagranicznych, ale również propaguje wiedzę dotyczącą systemów prawnych i formalnych uwarunkowań, których znajomość jest niezbędna dla założenia i prowadzenia działalności gospodarczej na Wschodzie.