Chałas i Wspólnicy wysoko w VII Rankingu Kancelarii Prawnych

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, wśród niemal 100 najlepszych polskich firm prawniczych sklasyfikowanych w tegorocznym zestawieniu Dziennika Gazeta Prawna znalazła się na wysokim, 12. miejscu.

Tegoroczny ranking ma szczególne znaczenie, jest bowiem pierwszą analizą polskiego rynku usług prawniczych po kryzysie. Organizatorzy podsumowując wyniki tej edycji mówili nie tylko o wyraźnej stabilizacji, ale również o optymistycznych perspektywach rozwoju w 2011 r. Sami prawnicy spodziewają się bowiem poprawy sytuacji gospodarczej, a kancelarie nieprzerwanie dążą do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. Kancelarie, które przez DGP zostały ocenione najwyżej, już w ubiegłym roku skutecznie wychodziły naprzeciw oczekiwaniom klientów.

W siódmej edycji rankingu kancelarie podzielono na dwie grupy: kancelarie duże, które zatrudniają łącznie co najmniej pięciu prawników oraz kancelarie małe, w których pracuje do czterech prawników. Te ostatnie nie brały udziału w głównej rywalizacji. Odpowiadały tylko na pytania informacyjne. Kryterium podziału stanowiła więc liczba zatrudnionych osób.

O pozycji kancelarii biorących udział w badaniu decydowały punkty, które były przyznawane w dziewięciu kategoriach: łącznej liczby prawników, liczby adwokatów, radców prawnych, liczby prawników ze stopniem naukowym, wysokości przychodu za rok 2010 przypadającego kwotowo na prawnika z uprawnieniami, języków obcych, w jakich kancelaria obsługuje swoich klientów, liczby

fachowych publikacji prawników zatrudnionych w kancelarii, stażu kancelarii na polskim rynku oraz liczby studentów prawa. Nie każda z wymienionych dziewięciu kategorii była jednak traktowana tak samo.