Chałas i Wspólnicy o współpracy polsko – ukraińskiej

Mecenas Jarosław Chałas, Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, wniósł aktywny wkład w odbywającej się w dniach 22-24 kwietnia 2009 międzynarodowej konferencji Baltic Business Forum Ukraine – New Opportunities.

Wydarzenie to, zorganizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, odbywające się jednocześnie w dwóch krajach – w Polsce i w Niemczech, poświęcone było międzynarodowej dyskusji o Ukrainie jako wiarygodnym partnerze i rozwijającym się dynamicznie rynku o dużym potencjale gospodarczym. Ideą konferencji było nadanie impulsu wymianie gospodarczej pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Konferencję uświetnili swoją obecnością, między innymi: Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki RP, Hryhorij Nemyria – Wicepremier Ukrainy, Danuta Hübner – Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej i wielu innych znakomitych gości.

Mecenas Chałas uczestniczył w dwóch sesjach branżowych, poświęconych tematom: „Otoczenie działalności biznesowej” oraz „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego”, w których omówił między innymi znaczenie zmian prawnych dla ułatwienia wymiany gospodarczej między Europą a Ukrainą. W kwestii otoczenia działalności biznesowej debatował między innymi z Leonidem Jefimenko, Wiceministrem Sprawiedliwości Ukrainy.