Barycki i Pelc ekspertami podczas konferencji farmaceutycznej

Prawnicy kancelarii Chałas i Wspólnicy, Marcin Barycki, rzecznik patentowy oraz Rafał Pelc, radca prawny, szef Departamentu Prawa Farmaceutycznego zostali zaproszeni w charakterze ekspertów na konferencję, skupiającą najważniejszych przedstawicieli branży farmaceutycznej. Tematem prelekcji, która odbyła się 2 kwietnia w Warszawie były prawne aspekty patentu, wyłączności danych oraz wyłączności rynkowej.

Pierwszy z ekspertów, Marcin Barycki, wygłosił wykład pt. „Wyczerpanie praw własności przemysłowej a import równoległy produktów leczniczych”. Jego celem było przedstawienie zasad funkcjonowania importu równoległego leków oraz związanych z tym zagadnień, występujących na styku zasady swobody przepływu towarów i ochrony własności przemysłowej.

Z kolei radca prawny Rafał Pelc przedstawił uczestnikom konferencji wielowątkową prezentację poświęconą dostępowi do dokumentacji produktu leczniczego w świetle polskiego prawa. Prezentacja oparta była zarówno na przedstawieniu teoretycznej strony tematu – wskazania zakresu obowiązujących przepisów prawnych, orzecznictwa sądów administracyjnych, jak i praktycznych problemów, które mogą się pojawić podczas próby uzyskania dostępu do dokumentacji produktu leczniczego przez dany podmiot.