Grupa CHWP Zaufaj profesjonalistom! LAW ACCOUNTING TAX & FINANCE

Prawa własności przemysłowej np. znaki towarowe lub patenty, mogą stanowić istotny składnik majątkowy Twojego przedsiębiorstwa.

Chronione prawa własności przemysłowej mogą być przedmiotem obrotu, w tym aportu, sprzedaży, licencji. Jako aktywa, prawa te mogą być wykorzystywane w przedsiębiorstwie dla celów bilansowych (np. w celu podniesienia wartości księgowej przedsiębiorstwa), a także podatkowych (w planowaniu podatkowym).

Co istotne, wykorzystanie praw własności przemysłowej jako aktywów przedsiębiorstwa, wymaga przeprowadzenia wyceny ich wartości.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy świadczy profesjonalne usługi w zakresie opracowywania wycen wartości praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych i patentów, a także doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie możliwości ich wykorzystania w przedsiębiorstwie. Opracowywane przez nas wyceny mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych, transakcyjnych i dowodowych przed sądami, urzędami i innymi podmiotami.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem

Maciej Priebe, rzecznik patentowy: +48 606207407mpriebe@chwp.pl