Spory korporacyjne

Skutecznie wspieramy rozwiązywanie sporów korporacyjnych. Polegając na wieloletnim doświadczeniu umiemy trafnie ocenić sytuację i zaoferować najlepsze rozwiązanie. Nasze doradztwo wyróżnia skuteczność mająca źródło we wnikliwej analizie sytuacji wyjściowej i strategicznym myśleniu.

Opis usługi

Doradztwo w sporach korporacyjnych obejmuje szczególnie:

  • doradztwo w zakresie konstruowania wewnętrznych procedur (tj. statutów, regulaminów, umów), mających na celu zredukowanie niebezpieczeństwa powstania sporów,
  • doradztwne prawne dotyczące wrogich przejęć spółek oraz obrony przed szantażem korporacyjnym,
  • prowadzenie postępowań sądowych w związku z uchwałami organów spółek, a także składem personalnym zarządów,
  • prowadzenie postępowań przed sądem rejestrowym,
  • negocjacje i doradztwo podczas zawierania ugód kończących spór,
  • doradztwo korporacyjnym grupom kapitałowym spółomk prawa handlowego, stowarzyszeniom oraz fundacjom,
  • prowadzenie sporów powstałych pomiędzy wspólnikami, pomiędzy organami, a także między organami a wspólnikami spółki,
  • prowadzenie sporów związanych z wypłatą dywidendy
  • prowadzenie sporów dotyczących likwidacji oraz rozwiązania sp

Osoby kontaktowe

Jarosław Chałas
Partner Zarządzający
 

Napisz do nas