Rynek spożywczy

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm działających w branży spożywczej zwracając uwagę na polskie i unijne prawodawstwo. Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie zapewniania zgodności produktów z wszelkimi wymaganiami regulacyjnymi, wprowadzania ich do obrotu oraz odpowiedniego znakowania. Opiniujemy też działania marketingowe firm pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, dzięki czemu chronimy naszych klientów przed potencjalnymi zagrożeniami.

Opis usługi

W zakres naszych usług wchodzi m. in.:

  • reprezentowanie przedsiębiorstwa przed właściwymi organami nadzoru, w tym w ramach urzędowych kontroli żywności oraz w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji
  • doradztwo w obszarze znakowania produktów (GMO, Gluten free, bio, eko)
  • opiniowanie reklam i kampanii marketingowych pod kątem ich zgodności z przepisami
  • zapewnianie ochrony znaków towarowych, własności przemysłowej i własności intelektualnej
  • doradztwo w zakresie rozwiązań prawnych charakterystycznych dla branży spożywczej, w tym wprowadzania produktów na rynek
  • doradztwo w zakresie stosowania norm jakościowych w produkcji żywności;
  • doradztwo w zakresie kwalifikacji produktów, w tym tzw. produktów z pograniczania
  • negocjowanie kontraktów handlowych z zakresu dystrybucji produktów spożywczych;

Osoby kontaktowe

dr Joanna Uchańska
Partner
 

Napisz do nas