Prawo pracy

Doradzamy  polskim i międzynarodowym firmom we wszystkich obszarach dotyczących prawnych aspektów zatrudnienia. Wspieramy kompleksowo biorąc pod uwagę potrzeby przedsiębiorstwa, specyfikę branży i alternatywne możliwości wynikające nie tylko z prawa pracy. Skutecznie optymalizujemy procesy i zapewniamy doradztwo na etapie wdrożenia rekomendowanych rozwiązań.

Opis usługi

Nasze usługi w zakresie prawa pracy obejmują:

  • struktury zatrudnienia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym tzw. „trudne zwolnienia” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych,
  • restrukturyzację zatrudnienia,
  • doradztwo w zwolnieniach grupowych,
  • negocjowanie porozumień ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników,
  • reprezentowanie klientów w sporach sądowych z pracownikami,
  • tworzenie polityki wewnętrznej,
  • doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych, przekazywania danych za granicę oraz przetwarzania danych poufnych.

Osoby kontaktowe

Halina Kwiatkowska
Partner
 

Napisz do nas