Podatki sektorowe

Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie rzetelnej realizacji przez przedsiębiorców obowiązków podatkowych w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych, podatku od sprzedaży detalicznej oraz pozostałych podatków bezpośrednich i lokalnych. Na zlecenie sektora publicznego oraz organizacji zrzeszających podmioty danej gałęzi gospodarczej sporządzamy ekspertyzy dot. skutków planowania bądź wprowadzenia nowych podatków sektorowych.

Opis usługi

Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie rzetelnej realizacji przez przedsiębiorców obowiązków podatkowych w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych, podatku od sprzedaży detalicznej oraz pozostałych podatków bezpośrednich i lokalnych. Na zlecenie sektora publicznego oraz organizacji zrzeszających podmioty danej gałęzi gospodarczej sporządzamy ekspertyzy dot. skutków planowania bądź wprowadzenia nowych podatków sektorowych.

Oceniamy propozycje zmian legislacyjnych w świetle ich zgodności z prawem międzynarodowym. Identyfikujemy ryzyko podjęcia przez zobowiązanych do uiszczania nowych podatków sektorowych, mechanizmów minimalizujących dane obciążenie podatkowe, zgłaszamy luki prawne w projektach ustaw.

Badamy kondycję wybranej branży, jak też kształtowanie się poziomu dochodów budżetowych państwa, generowanych przez dany sektor. Prowadzimy prognozy z zakresu poziomu planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu podatków sektorowych oraz przygotowujemy propozycje uszczelniania systemu podatkowego w branżach wysokiego ryzyka. Tworzymy propozycje strategii biznesowych zapewniających utrzymanie dobrej kondycji finansowej podmiotu.

Pozostałe:

  • podatek od środków transportowych,
  • podatek tonażowy,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek rolny,
  • podatek leśny,
  • podatek od nieruchomości.

Osoby kontaktowe

Napisz do nas