Kompleksowa obsługa firm

Opis usługi

Kancelaria Chałas i Wspólnicy świadczy bieżąca kompleksową obsługę prawną dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Naszymi Klientami są polskie i międzynarodowe podmioty gospodarcze, tak prywatne jak i publiczne, z rozmaitych branż i sektorów przemysłu.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

  • tworzenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym struktur holdingowych o międzynarodowym zasięgu,
  • przygotowanie i negocjacje umów handlowych (umowy sprzedaży, dostawy, dystrybucyjne, agencyjne, ramowe etc.).
  • wewnątrzgrupowe łączenia i restruktruryzacje oraz likwidacje,
  • działalność organów spółek i przygotowanie stosownych dokumentów, takich jak dokumenty statutowe, uchwały, regulaminy i umowy wspólników,
  • zmiany struktury właścicielskiej spółek, takie jak niestandardowe podwyższenia kapitału zakładowego, przymusowy wykup akcji, czy też ich umarzanie,
  • umowy joint-venture.

Osoby kontaktowe

Jarosław Chałas
Partner Zarządzający
 

Napisz do nas