Kancelaria Chałas i Wspólnicy oferuje kompleksowe usługi w zakresie uzyskania ochrony na znak towarowy, w tym:

 • Analizy, badania, opinie i rekomendacje w zakresie możliwości uzyskania ochrony,
 • Opracowywanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego w Polsce, UE i innych krajach świata,
 • Prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym w trakcie rozpatrywania zgłoszenia,
 • Dozorowanie terminów oraz opłat urzędowych.

Znak towarowy stanowi aktywo niematerialne przedsiębiorstwa, które może być skutecznie wykorzystywane zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych. Znak towarowy może być także przedmiotem obrotu, w tym aportu, licencji, sprzedaży.

Wspieramy naszych Klientów głównie na obszarze Polski i Unii Europejskiej, ale także w tzw. procedurze międzynarodowej przed WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) w ramach, której, możliwe jest uzyskanie ochrony w ponad 100 krajach świata m.in. w USA, Chinach, Indiach, Australii.

W przypadku naruszeń znaków towarowych, wspieramy naszych Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Prowadzimy postępowania m.in. w następującym zakresie:

 • Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji,
 • Naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych,
 • Sprzeciwy do kolizyjnych zgłoszeń znaków towarowych,
 • Unieważnienia praw ochronnych,
 • Wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych.


Doradzamy naszym Klientom w szczególności w zakresie:

 • Opracowywania strategii ochrony znaków towarowych,
 • Wycen wartości znaków towarowych,
 • Możliwości wykorzystywania znaków towarowych w planowaniu podatkowym,
 • Opracowywania umów licencyjnych, umów cesji i innych.

FAQ – pytania i odpowiedzi

Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być w szczególności słowo, grafika, logo, kompozycja przestrzenna, ale także hologram, dźwięk czy multimedia. Znak towarowy, jako aktywo przedsiębiorstwa, może podlegać wycenie wartości. Może także być przedmiotem obrotu – darowizny, sprzedaży, aportu czy też licencji.

Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?

Ochrona na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia do Urzędu Patentowego, ale może być przedłużana w kolejnych okresach 10-letnich. Co ważne, ochrona ograniczona jest zarówno terytorialnie, jak i przedmiotowo. Oznacza to, że na etapie dokonywania zgłoszenia znaku do ochrony, należy podjąć decyzje zarówno, co do zakresu terytorialnego, na którym znak będzie chroniony (np. Polska, Unia Europejska, inne kraje), jak i produktów i usług, które będą sygnowane znakiem towarowym.

Jakie działania należy podejmować w trakcie ochrony znaku?

Ochrona na znak towarowy może być przedłużana w kolejnych okresach 10-letnich. Warunkiem jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku oraz wniesienie opłaty urzędowej w odpowiednim terminie.

W związku ze zmianą przepisów od kwietnia 2016 r. niezbędne jest stałe monitorowanie nowych zgłoszeń wpływających do Urzędu Patentowego. W przypadku zgłoszenia znaku, który narusza nasz wcześniejszy chroniony znak towarowy (np. w związku z wysokim podobieństwem do niego),jedynym sposobem zablokowania możliwości udzielenia ochrony, jest wystąpienie z oficjalnym sprzeciwem. Termin na jego złożenie wynosi 3 miesiące od daty publikacji informacji o nowym, kolizyjnym znaku towarowym.

Osoby kontaktowe

Maciej Priebe

Partner

Pozostałe usługi

Znaki towarowe

SZCZEGÓŁY

Monitoring znaków towarowych

SZCZEGÓŁY

Wzory przemysłowe

SZCZEGÓŁY

Wynalazki

SZCZEGÓŁY

Walidacje patentów europejskich

SZCZEGÓŁY

Wzory uzytkowe

SZCZEGÓŁY

Odnowienia praw, zmiany w rejestrach

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Wycena praw własności przemysłowej

SZCZEGÓŁY