Wspieramy naszych Klientów w procesie uzyskania patentu, począwszy od wykonania gruntownych badań patentowych, poprzez opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego, a także podejmowanie wszelkich czynności związanych z utrzymaniem patentu w mocy.

W przypadku naruszeń patentów, wspieramy naszych Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Prowadzimy postępowania m.in. w następującym zakresie:

  • Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji,
  • Ochrona przed naruszeniami patentów,
  • Unieważnienia patentów.

Patent stanowi aktywo niematerialne przedsiębiorstwa, które może być skutecznie wykorzystywane zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych. Patent może być także przedmiotem obrotu, w tym aportu, licencji, sprzedaży. Doradzamy naszym Klientom w szczególności w zakresie:

  • Opracowywania strategii ochrony wynalazków (patentów),
  • Wycen wartości patentów,
  • Możliwości wykorzystywania patentów w planowaniu podatkowym,
  • Opracowywania umów licencyjnych, umów cesji.

FAQ – pytania i odpowiedzi

Co może być przedmiotem ochrony patentowej?

Patenty udzielane są na wynalazki, które są nowe, posiadają tzw. poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Nowość wynalazku rozpatrywana jest w skali świata. Natomiast odpowiedni poziom wynalazczy oznacza, że dane rozwiązanie nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty z tzw. stanu techniki.

Czego nie można chronić patentem?

Patenty nie są udzielane na rozwiązania, które nie są wynalazkami (np. teorie naukowe, metody matematyczne, metody prowadzenia działalności gospodarczej). Ponadto nie udziela się patentów m.in. na odmiany roślin, rasy zwierząt, sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi, a także na wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Jak długo trwa ochrona patentowa?

Zasadniczo ochrona patentowa trwa 20 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. W przypadku produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia ochrony o 5 lat, jako tzw. dodatkowe prawo ochronne (SPC).

Osoba kontaktowa

Maciej Priebe

Partner

Napisz do nas

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Nazwa firmy
Imię i nazwisko*
E-mail*
Numer telefonu*
Wiadomość*

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie kontaktu: zapoznaj się.
Pozostałe usługi

Znaki towarowe

SZCZEGÓŁY

Monitoring znaków towarowych

SZCZEGÓŁY

Wzory przemysłowe

SZCZEGÓŁY

Wynalazki

SZCZEGÓŁY

Walidacje patentów europejskich

SZCZEGÓŁY

Wzory uzytkowe

SZCZEGÓŁY

Odnowienia praw, zmiany w rejestrach

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Wycena praw własności przemysłowej

SZCZEGÓŁY