Kancelaria Chałas i Wspólnicy świadczy profesjonalne usługi w zakresie opracowywania wycen wartości praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych i patentów, a także doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie możliwości ich wykorzystania w przedsiębiorstwie. Opracowywane przez nas wyceny mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych, transakcyjnych i dowodowych przed sądami, urzędami i innymi podmiotami.

Prawa własności przemysłowej, tj. znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe, stanowią aktywa niematerialne przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie aktywa te stanowią jednocześnie największą wartość majątkową przedsiębiorstwa. Chronione prawa własności przemysłowej mogą być przedmiotem obrotu, w tym aportu, sprzedaży, licencji. Jako aktywa, prawa te mogą być wykorzystywane w przedsiębiorstwie dla celów bilansowych (np. w celu podniesienia wartości księgowej przedsiębiorstwa), a także podatkowych (w planowaniu podatkowym).

Co istotne, wykorzystanie praw własności przemysłowej jako aktywów przedsiębiorstwa, wymaga przeprowadzenia wyceny ich wartości. Jest to proces, w którym na podstawie danych ekonomicznych, księgowych, prawnych oraz marketingowych, szacowana jest wartość danego prawa np. znaku towarowego. Jedną z podstawowych metod wyceny praw IP jest metoda dochodowa, oparta na tzw. hipotetycznych opłatach licencyjnych.

Osoby kontaktowe

Maciej Priebe

Partner

Pozostałe usługi

Znaki towarowe

SZCZEGÓŁY

Monitoring znaków towarowych

SZCZEGÓŁY

Wzory przemysłowe

SZCZEGÓŁY

Wynalazki

SZCZEGÓŁY

Walidacje patentów europejskich

SZCZEGÓŁY

Wzory uzytkowe

SZCZEGÓŁY

Odnowienia praw, zmiany w rejestrach

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Wycena praw własności przemysłowej

SZCZEGÓŁY