W celu utrzymania w mocy praw własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych) konieczne jest terminowe wnoszenie opłat urzędowych. W przeciwnym razie Urząd stwierdza wygaśnięcie prawa, a jego ponowne uzyskanie często okazuje się niemożliwe.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy wspiera swoich Klientów w zakresie utrzymywania w mocy wszystkich rodzajów praw własności przemysłowej, w tym:

  • Monitorujemy terminy i opłaty związane z przedłużeniami ochrony,
  • Wnosimy opłaty urzędowe,
  • Składamy odpowiednie wnioski do Urzędów Patentowych,
  • Przeprowadzamy zmiany uprawnionych w rejestrach Urzędów Patentowych w Polsce, UE i innych krajach.

Osoba kontaktowa

Maciej Priebe

Partner

Pozostałe usługi

Znaki towarowe

SZCZEGÓŁY

Monitoring znaków towarowych

SZCZEGÓŁY

Wzory przemysłowe

SZCZEGÓŁY

Wynalazki

SZCZEGÓŁY

Walidacje patentów europejskich

SZCZEGÓŁY

Wzory uzytkowe

SZCZEGÓŁY

Odnowienia praw, zmiany w rejestrach

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Wycena praw własności przemysłowej

SZCZEGÓŁY