Kancelaria doradza we wszystkich sprawach związanych z prawem własności przemysłowej.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, reprezentację firm w sprawach spornych w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • ochronę praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi, reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym,
  • udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich.

Maciej Priebe

Partner

Usługi w ramach Własności Przemysłowej

Znaki towarowe

SZCZEGÓŁY

Monitoring znaków towarowych

SZCZEGÓŁY

Wzory przemysłowe

SZCZEGÓŁY

Chroń swój patent

SZCZEGÓŁY

Wzory uzytkowe

SZCZEGÓŁY

Odnowienia praw, zmiany w rejestrach

SZCZEGÓŁY

Wycena praw własności przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Walidacje patentów europejskich

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY