Kancelaria doradza we wszystkich sprawach związanych z prawem własności przemysłowej.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, reprezentację firm w sprawach spornych w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • ochronę praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi, reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym,
  • udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich.

Własność intelektualna

Usługi

Znaki towarowe

SZCZEGÓŁY

Monitoring znaków towarowych

SZCZEGÓŁY

Wzory przemysłowe

SZCZEGÓŁY

Chroń swój patent

SZCZEGÓŁY

Wzory uzytkowe

SZCZEGÓŁY

Odnowienia praw, zmiany w rejestrach

SZCZEGÓŁY

Wycena praw własności przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Osoby kontaktowe

Maciej Priebe

Partner

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Prawo ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo transportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Prawo farmaceutyczne, medyczne i żywnościowe

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo telekomunikacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie (IP&IT)

SZCZEGÓŁY