Kancelaria Chałas i Wspólnicy wspiera swoich Klientów w procesie uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, począwszy od wykonania gruntownych badań, poprzez opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego, a także podejmowanie czynności związanych z utrzymaniem prawa w mocy.

W przypadku naruszeń wzorów użytkowych, wspieramy naszych Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Prowadzimy postępowania m.in. w następującym zakresie:

  • Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji,
  • Ochrona przed naruszeniami wzorów użytkowych,
  • Unieważnienia wzorów użytkowych.

FAQ – pytania i odpowiedzi

Co to jest wzór użytkowy?

Przedmiotem ochrony jako wzór użytkowy może być nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, które dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałem postaci.

Jak długo trwa ochrona wzoru użytkowego?

Ochrona wzoru użytkowego trwa maksymalnie 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Okres ochrony podzielony jest na cztery okresy ¬- dwa okresy 2-letnie i dwa okresy 3-letnie. Przedłużenie na kolejny okres ochrony uwarunkowane jest od wniesienia opłaty urzędowej w odpowiednim terminie.

Osoby kontaktowe

Maciej Priebe

Partner

Pozostałe usługi

Znaki towarowe

SZCZEGÓŁY

Monitoring znaków towarowych

SZCZEGÓŁY

Wzory przemysłowe

SZCZEGÓŁY

Wynalazki

SZCZEGÓŁY

Walidacje patentów europejskich

SZCZEGÓŁY

Wzory uzytkowe

SZCZEGÓŁY

Odnowienia praw, zmiany w rejestrach

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Wycena praw własności przemysłowej

SZCZEGÓŁY