Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie praw autorskich i pokrewnych, praw do baz danych, ochrony know – how, ochrony informacji prawnie chronionej i transferu technologii w tym:

  • przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące obrotu prawami własności intelektualnej,
  • opiniujemy zagadnienia autorskoprawne,
  • doradzamy w zakresie umów nabycia praw i zarządzania prawami wspólnymi,
  • analizujemy zawarte umowy i sposoby ich wykorzystania, identyfikujemy ryzyka prawne, przedstawiamy propozycje zmian i negocjujemy zapisy,
  • doradzamy w zakresie optymalizacji kosztowej licencyjnej i serwisowej,
  • przygotowujemy zagadnienia graniczne, które muszą być w określonych sytuacjach stosowane łącznie z prawem autorskim: ochrona danych osobowych i dóbr osobistych, ochrona informacji prawnie chronionych oraz prawo IT,
  • doradzamy w rozwiązywaniu kompleksowych zagadnień związanych z prawami autorskimi, takimi jak zarządzanie występami publicznymi czy audycjami,
  • doradzamy w zakresie ochrony baz danych, z wykorzystaniem prawa autorskiego, jak i sui generis,
  • doradzamy w zakresie powiązanych zagadnień prawa autorskiego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją,
  • doradzamy przy przygotowaniu strategii handlowych.

Usługi powiązane

Ochrona Wizerunku i Dóbr Osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY