Świadczymy usługi prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz informacji prawnie chronionych, prowadzimy szkolenia, działalność naukową oraz jestesmy autorami publikacji naukowych i popularyzatorskich, dbamy o to, aby dobra osobiste były chronione, a “szyta na miarę” komercjalizacja nie doprowadzała do naruszeń.

W ramach świadczonych przez nas uslug m.in

  • podejmujemy kompleksowe działania dotyczące ochrony dóbr osobistych, w tym renomy, wizerunku, dobrego imienia, nazwy (firmy), klienteli,
  • doradzamy w zakresie komercyjnego wykorzystania,
  • stosujemy dedykowane rozwiązania dla klienta uwzględniające konstrukcje prawa autorskiego, cywilnego, nieuczciwej konkurencji, świadczenia usług droga elektroniczną ( e-privacy), danych osobowych, tajemnic prawnie chronionych itd.,
  • reprezentujemy klientów na płaszczyźnie transakcyjnej,
  • reprezentujemy na płaszczyźnie spornej począwszy od rozmów ugodowych poprzez zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi, jak również występujemy w charakterze pełnomocnika bądź obrońcy we wszystkich instancjach w postępowaniach karnych,
  • reprezentujemy w sporach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, na skutek publicznych wypowiedzi, treści artykułów prasowych, postów na portalach społecznościowych itd.,
  • sporządzamy opinie prawne dotyczące naruszenia dóbr osobistych,
  • podejmujemy kompleksowe działania związane z kryzysem medialnym.

Osoby kontaktowe

dr hab. Bogdan Fischer

Partner

Miłosz Mazewski

Senior Associate

Usługi powiązane

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY