Świadczymy usługi prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz informacji prawnie chronionych, prowadzimy szkolenia, działalność naukową oraz jestesmy autorami publikacji naukowych i popularyzatorskich, dbamy o to, aby dobra osobiste były chronione, a “szyta na miarę” komercjalizacja nie doprowadzała do naruszeń.

W ramach świadczonych przez nas uslug m.in

  • podejmujemy kompleksowe działania dotyczące ochrony dóbr osobistych, w tym renomy, wizerunku, dobrego imienia, nazwy (firmy), klienteli,
  • doradzamy w zakresie komercyjnego wykorzystania,
  • stosujemy dedykowane rozwiązania dla klienta uwzględniające konstrukcje prawa autorskiego, cywilnego, nieuczciwej konkurencji, świadczenia usług droga elektroniczną ( e-privacy), danych osobowych, tajemnic prawnie chronionych itd.,
  • reprezentujemy klientów na płaszczyźnie transakcyjnej,
  • reprezentujemy na płaszczyźnie spornej począwszy od rozmów ugodowych poprzez zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi, jak również występujemy w charakterze pełnomocnika bądź obrońcy we wszystkich instancjach w postępowaniach karnych,
  • reprezentujemy w sporach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, na skutek publicznych wypowiedzi, treści artykułów prasowych, postów na portalach społecznościowych itd.,
  • sporządzamy opinie prawne dotyczące naruszenia dóbr osobistych,
  • podejmujemy kompleksowe działania związane z kryzysem medialnym.

Usługi powiązane

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY