Kancelaria Chałas i Wspólnicy oferuje kompleksowe wsparcie Klientów w zakresie obsługi domen internetowych. Oferujemy pomoc zarówno na etapie wyboru i rejestracji domeny, jak i w razie naruszenia domeny przez osoby trzecie, w tym:

  • Rejestracja domen internetowych,
  • Analizy oraz opinie w zakresie potencjalnych naruszeń praw osób trzecich poprzez rejestrację domeny,
  • Sporządzanie listów ostrzegawczych w razie naruszenia domeny,
  • Udział w postępowaniu arbitrażowym, mediacjach i negocjacjach w razie naruszenia domeny,
  • Sporządzanie umów cesji, umów licencyjnych i innych, w zakresie domeny.

FAQ – pytania i odpowiedzi

Czy warto chronić domenę jako znak towarowy?

Tak. Uzyskanie prawa na słowny znak towarowy (nazwę domeny) zdecydowanie wzmacnia jej ochronę, w szczególności w razie konieczności prowadzenia postępowania sądowego.

Kto zajmuje się rejestracją domen?

Nadzór nad domenami, w tym ich rejestrację, przeprowadzają powołane do tego organizacje. Na szczeblu globalnym jest to ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). W Unii Europejskiej domeny .eu nadzorowane są przez EURID (European Registry for Internet Domains), organizację powołaną przez Komisję Europejską. W Polsce nadzór nad domenami sprawuje NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa).

Osoby kontaktowe

dr hab. Bogdan Fischer

Partner

Pozostałe usługi

Znaki towarowe

SZCZEGÓŁY

Monitoring znaków towarowych

SZCZEGÓŁY

Wzory przemysłowe

SZCZEGÓŁY

Wynalazki

SZCZEGÓŁY

Walidacje patentów europejskich

SZCZEGÓŁY

Wzory uzytkowe

SZCZEGÓŁY

Odnowienia praw, zmiany w rejestrach

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Wycena praw własności przemysłowej

SZCZEGÓŁY