FAQ – pytania i odpowiedzi

Czy warto chronić domenę jako znak towarowy?

Tak. Uzyskanie prawa na słowny znak towarowy (nazwę domeny) zdecydowanie wzmacnia jej ochronę, w szczególności w razie konieczności prowadzenia postępowania sądowego.

Kto zajmuje się rejestracją domen?

Nadzór nad domenami, w tym ich rejestrację, przeprowadzają powołane do tego organizacje. Na szczeblu globalnym jest to ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). W Unii Europejskiej domeny .eu nadzorowane są przez EURID (European Registry for Internet Domains), organizację powołaną przez Komisję Europejską. W Polsce nadzór nad domenami sprawuje NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa).

Osoby kontaktowe

Miłosz Mazewski

Senior Associate

Usługi powiązane

Ochrona Wizerunku i Dóbr Osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY