Prawnicy kancelarii z praktyki prawa mediów, ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych od lat świadczą szerokie spektrum usług, prowadzą szkolenia, działalność naukową oraz są autorami publikacji naukowych i popularyzatorskich. Cechą charakterystyczną podejmowanych działań jest łączenie w unikalny sposób wielu dziedzin prawa i dostępnych w ich ramach narzędzi dla osiągnięcia efektu oczekiwanego przez Klienta obejmujących m.in:

  • kompleksowe usługi prawne w zakresie praw autorskich i pokrewnych, praw do baz danych, ochrony informacji prawnie chronionej i transferu technologii,
  • ochronę wizerunku i dóbr osobistych,
  • wszechstronne doradztwo w zakresie problematyki IT w tym wdrożeń i umów,
  • kompleksowe usługi prawne związane z domenami internetowymi,
  • ochronę tajemnic prawnie chronionych w tym przedsiębiorstwa oraz tworzenie kompletnych systemów ochrony informacji w przedsiębiorstwie,
  • ochronę i komercyjne wykorzystanie praw związanych ze znakami towarowym.

Usługi w ramach Własności Intelektualnej

Ochrona Wizerunku i Dóbr Osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY